Wednesday, 19 January 2011

Trianon is één van de verdragen van Parijs.

Waarde landgenoten, lieve vrienden,

Ik sta hier vanavond voor u, zoals mijn voorvaderen dat in 1920 deden. Uitgejouwd, uitgespuwd en vernederd, maar ontembaar en vol vuur. Zij stalen ons land, onze bergen, onze rivieren en onze bossen. Zij ontnamen ons onze broeders en zusters. Maar aan onze moed en dorst naar gerechtigheid, vrienden, raakten zij niet. Die is nog altijd ons volstrekt eigen bezit.

Welnu, het is op deze moed dat ik vanavond een beroep wil doen. Ik eis met onmiddellijke ingang het staken van de onderdrukking en de discriminatie jegens het Hongaarse volk en de Hongaarse natie, alsook het herstel van Groot-Hongarije tot zijn voormalige pracht en luister. Hoe kunnen wij onze kinderen verhalen over onze trotse staat, wanneer wij blijven dulden dat eender wie haar ongestraft mag onteren?

Jullie denken dat verzet niets uitmaakt? Was dat ook wat Széchenyi István, Andrassy Gyula en Kossuth Lájos dachten toen ze in 1848 rebelleerden tegen het Habsburgse juk? Is dat de befaamde heldenmoed die Petöfi Sándor bezingt in zijn Nemzeti Dal? Is dat de Hongaarse vaderlandsliefde die volwassen mannen tot tranen ontroeren kan? Is dat trouw?

Jullie denken dat niemand zal luisteren? Voorwaar, ik zeg u, wij zullen blijven schreeuwen tot we worden gehoord. Aanhoor mijn woorden en verspreid ze over het Hongaarse vasteland.

Sta op en roep uit: een uur is een uur!

2 comments:

  1. Leuk stukje maar ik mis precies toch een tikkeltje Zionistische beeldspraak.

    ReplyDelete
  2. De Hongaren en de joden, dat zijn nooit vrienden geweest, dus dat was nogal moeilijk.

    ReplyDelete